Zápisy z jednání Kolejní rady 2020/2021

Kolejní rada bude vždy dělat maximum pro to, abyste dostávali co nejpřesnější a nejdetailnější zápisy z našich zasedání. Chápeme, že i když se zajímáte o kolejní dění, nechce se Vám trávit čas na zasedání a chcete si přečíst pouze to co se týká té Vaší koleje nebo jen prostě ty největší zajímavosti. Vyhotovování zápisu trvá často déle než 14 dní právě proto, že se snažíme o co nejdetailnější přepis, ale snažíme se zapracovat i vtipné momenty z jednání. Přece jen jsme koleje.

Cesta zápisu začíná na samotném jednání. Předseda rady nebo jeho místopředseda vedle vedení jednání zapisuje do předpřipravené šablony vše co je aktuálně schopen. Členové Rady a představitelé SKM dělají poznámky pro případné další doplnění. Po skončení jednání se předseda Rady odebere do tiché místnosti, kde doplní veškeré další informace, které si zaznamenal heslovitě. Následně poskytne zápis pro doplnění členům Rady. Pro toto využíváme sdílení zápisu skrze cloud, takže soubor nikam neputuje a všichni mohou dopsat a upravit své části zároveň. Následně se zápis pošle představitelům SKM, kteří v režimu sledování změn doplní vše co bylo napsané zkratkovitě nebo dodají informace, které mají hlubší informační charakter. Zápis je následně zaslán předsedovi KR UP, který musí všechny změny odsouhlasit. Díky tomu můžeme v budoucnu odkazovat na učiněné sliby, jejichž jejichž realizace se mírně zadrhla. Až po tomto kroku si můžete zápis rozkliknout na Vašich obrazovkách. Přejeme Vám příjemné čtení.

Zápisy z jednání Kolejní rady z předchozích let

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Zprávy o činnosti Kolejní rady UP

Analýzy průzkumů spokojenosti