Výsledky voleb do KR UP pro funkční období 2020 - 2022

Výsledky voleb do KR UP pro funkční období 2020 - 2022 jsou u konce. Seznamte se, prosím, se svými zástupci.

Výňatek z volebního řádu KR UP k průběhu voleb

1. Funkční období členů KR UP činí dva roky.

2. Volby jsou jednokolové, zástupcem každé koleje je zvolen ten kandidát, který ve volbách na dané koleji získal nejvyšší počet hlasů.

3. Volby se konají elektronicky. Volby KR UP, včetně stanovení způsobu určení skrutátorů pro sčítání hlasů, organizuje odstupující KR UP. Časový harmonogram voleb přitom zpracuje tak, aby volby proběhly nejpozději do 20. října.

11. Každý student UP ubytovaný ke dni voleb na koleji nebo člen odstupující KR UP může podat do 3 dnů ode dne zveřejnění výsledků námitku proti průběhu voleb KR UP. Tato námitka se podává předsedovi AS UP. Předseda AS UP předloží námitku AS UP a ten může ze závažných důvodů spočívajících v nesplnění postupu při organizaci a průběhu voleb KR UP prohlásit volby KR UP za neplatné.

Pokud Vám tyto informace nestačí, dáváme Vám k nahlédnut celý Statut Kolejní rady včetně jeho volebního řádu.