Ubytování studentů

Milé studentky a milí studenti, na tomto místě se dozvíte, jak se ubytovat na kolejích UP. Najdete tu informace, jak postupovat při výběru koleje, vyplnění žádosti, placení, atd.

V předešlých letech se nám dařilo zajišťovat ubytování všem zájemcům z řád studentů UP.

Kolej si můžete vybrat na našich webových stránkách v sekci Koleje nebo Ubytování. Přehled kolejí a jejich charakteristiku najdete také v brožurce Dobré místo pro studium a život. Kudy Kam průvodce prváka po UP zase dokáže poradit, jak zvládnout první ročník na univerzitě.

Ubytování nabízíme v různých lokalitách města v blízkosti jednotlivých fakult. Pokoje a ceny ubytování jsou odstupňovány podle vybavení a počtu lůžek.

Abyste se mohli ubytovat na kolejích UP, je třeba být přijat/a ke studiu, případně být řádným studentem/kou olomoucké univerzity. V případě splnění těchto podmínek můžete bez obav podat žádost o přidělení ubytování na následující akademický rok. V případě volných kapacit nabízíme ubytování i studentům jiných středních a vysokých škol, kteří dovršili 18 let. V takovém případě Vám více informací poskytnou referentky příslušné koleje.

Pokud máte zájem o partnerské ubytování, přednostně je pro tento účel vyčleněna kolej Neředín III, ale je nutné opět kontaktovat příslušnou referentku koleje. Společné ubytování studentů pro muže a ženu nelze bohužel rezervovat přes webové rozhraní.

1. krok – žádost o kolej

2. krok – rozhodnutí o vaší žádosti

Systém přidělování kolejí je založen na schválení či neschválení vaší žádosti, ty se kontrolují průběžně, zpravidla 2x – 3x týdně. Rozhodnutí o přidělení ubytování hledejte opět v ubytovacím systému, skrze který jste podávali žádost. Zde se dozvíte, zda byla vaše žádost „uspokojena“ nebo „zamítnuta“. Zamítnutá žádost znamená, že student nesplnil některé podmínky nutné pro přidělení ubytování.

V případě, že bylo vaší žádosti vyhověno, můžete si v ubytovacím systému rovnou rezervovat konkrétní místo, kde budete chtít bydlet (návod "Jak si rezervovat pokoj pro následující školní rok").

3. krok – zaplacení jistoty a podepsaní smlouvy

Po zveřejnění kladného rozhodnutí a vytvoření rezervace (tj. student/ka si vybere konkrétní kolej, pokoj a datum nástupu) je nutné uhradit do 14 dnů tzv. ubytovací jistotu ve výši třicetinásobku denního kolejného (dle typu zvoleného ubytování) a podepsat Ubytovací smlouvu. Složení jistoty je nezbytnou podmínkou pro provedení pevné blokace místa do zvoleného dne počátku ubytování, přičemž student jejím uhrazením uzavírá rezervační dohodu a souhlasí s tím, že v případě neuzavření smlouvy nejpozději v jím zvolený den počátku ubytování je povinen zaplatit sankci ve výši 1.000,- Kč splatnou do sedmi dnů od zmíněného dne počátku ubytování. Uzavřením Ubytovací smlouvy definitivně potvrdíte Vámi zvolené ubytování. Ubytovací smlouva se uzavírá osobně u referentky příslušné koleje. Pokud ze závažných důvodů nemůžete uzavřít Ubytovací smlouvu po složení jistoty, nahlaste tento fakt i s osobními údaji (jméno, příjmení, kolej, pokoj a datum plánovaného podpisu) na emailovou adresu koleje@upol.cz.

Podrobné informace o způsobech placení (bankovní spojení, variabilní symbol atd.) naleznete pod "Více..."

Jak zaplatit?

Využít můžete inkasní platbu z osobního účtu (preferovaný způsob úhrady), převod z účtu nebo trvalý příkaz - není vhodný, částka za ubytování je každý měsíc jiná z důvodu rozdílného počtu dnů v jednotlivých měsících. Platit můžete také v hotovosti, zejména při nástupu k ubytování. Je možné platit také platební kartou (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron), tam, kde to umožňuje technické vybavení SKM UP nebo online přes platební bránu GP Webpay. Platby v hotovostní jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem (výjimkou je první platba při nástupu k ubytování).

Bankovní údaje pro jednorázové uhrazení ubytovací jistoty (kauce), nebo kolejného

číslo účtu19-1146360257
kód banky0100
VARIABILNÍ SYMBOLVAŠE RODNÉ ČÍSLO BEZ LOMÍTKA (10 znaků) SE UVÁDÍ V PŘÍPADĚ PŘEVODU, ABYCHOM MOHLI PLATBU SPÁROVAT.

Bankovní údaje pro inkasní platbu kolejného

číslo účtu19-1146360257
kód banky0100
variabilní symbolnení nutné uvádět
výše limitu platbydvojnásobek měsíčního kolejného

Informace pro platbu ze zahraničí: Název - Univerzita Palackého v Olomouci, Správa kolejí a menz

IBANCZ4401000000191146360257
SWIFTKOMBCZPPXXX
adresa pobočky

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Tř. Svobody 14
772 00 Olomouc, Czech Republic

Důležitá telefonní čísla

Dlouhodobé ubytování studentů UP nad 1 měsíc:
585 63 8025 - koleje J.L.Fischera, Gen. Svobody, Chválkovice
585 63 8026 - koleje 17. listopadu, Šmeralova, B. Václavka
585 63 8883 - koleje Neředín I - IV, E. Rošického

Krátkodobé ubytování studentů a hostů do 1 měsíce (Hotel), dlouhodobé ubytování lektorů a zaměstnanců UP:
585 63 8016, 777 000 202