Možnosti, jak objednat jídlo

Studenti a zaměstnanci si musí nejprve vyzvednout identifikační kartu na CVT, aby jim účet pro stravování řádně fungoval. Poté si mohou objednávat jídlo prostřednictvím portálu UP, webové stránky WebKredit a mobilních aplikací MobilKredit (Android a iOS). Pro přístup je potřeba znát uživatelské jméno a heslo do portálu UP.

Ostatní strávníci si mohou za vratnou zálohu 200,- Kč zřídit vlastní kartu na pokladnách menz. Poté jsou jim vygenerované přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo). Jídlo je možné objednávat prostřednictvím webové stránky WebKredit a mobilních aplikací MobilKredit (Android a iOS). Strávníci mohou také platit hotově přímo na pokladně v menze, kdy zákazník dostane stravenku, za kterou mu je vydáno jídlo.

Všichni strávníci mohou objednávat jídlo přímo v menze na tzv. prezentačních místech, kde stačí přiložit kartu. Podrobné instrukce naleznete níže.

Portál UP

Na portal.upol.cz se stačí přihlásit a vybrat dlaždici "menza". Poté stačí zvolit menzu, datum a vybrané jídlo.

Zařízení s iOS nebo Android

Nejprve je nutné nainstalovat aplikaci pro mobilní objednávání v systému Kredit a poté zadat vaše přihlašovací jméno a heslo. Studenti a zaměstnanci použijí stejné uživatelské jméno a heslo jako do portálu UP. Ostatní strávníci dostanou uživatelské jméno a heslo na pokladně menzy.

Stahujte MobilKredit2 pro AndroidMobiKredit pro iOS

Webová stránka "WebKredit"

Jídlo je možné objednat přes internet na adrese menza.upol.cz. Studenti a zaměstnanci použijí stejné uživatelské jméno a heslo jako do portálu UP. Ostatní strávníci dostanou uživatelské jméno a heslo na pokladně menzy.

Prezentační místo

pm

Prezentační místo slouží pro objednávání jídel. Umožňuje výběr data, výdejny a jídla, vlastní objednání jídla, zrušení objednávky, nabídnutí jídla do burzy stravenek, objednání jídla z burzy, prohlížení pohybů na svém účtu, prohlížení obsahu burzy atd.

Návod k obsluze

Přiložte kartu k prezentačnímu snímači, do vzdálenosti 1-5 cm a po pípnutí ji oddalte. Na obrazovce se zobrazí Vaše jméno, zůstatek Vašeho účtu, zůstatek bonů a jídelníček na dnešní den. Pokud není s vaší kartou něco v pořádku, na obrazovce uvidíte příčinu.

V pravé části obrazovky vidíte seznam svých objednávek. Prázdné okno, pokud nemáte žádné objednávky.

Dotekem na tlačítka Datum, Výdejna, Jídlo, Účet zobrazíte příslušné okno a dalším dotekem zvolíte požadovaný údaj - datum, vybranou výdejnu, vybrané jídlo. Objednání provedete dotekem na tlačítko Objednej. V pravé části obrazovky se zobrazuje seznam vámi požadovaných objednávek.

Změny v již provedených objednávkách provedete dotekem prstu na objednávku a následným dotekem na zvolenou změnu U vybrané objednávky vám počítač nabídne možnosti změn, např. její zrušení.

Na závěr objednávání znovu přiložte kartu k prezentačnímu snímači. Pokud je všechno v pořádku, na obrazovce se objeví nápis ‘Přijato’. Pokud požadavky nejsou realizovány, je vysvětlena proč.

Týdenní objednací snímač

tos

Univerzální místo pro styk strávníka se systémem Kredit. Přiložte svoji kartu k objednacímu snímači, do vzdálenosti 1–5 cm a po pípnutí ji oddalte. V případě, že se na snímači objeví cokoliv jiného než vaše jméno, navštivte pokladnu systému Kredit. Zobrazí se vaše jméno a hlášení Žádné objednávky, nebo první z vašich objednávek.

Pořízení objednávky

Modrými tlačítky zvolíte den, na který chcete objednat, žlutými druh jídla a bílými čísly alternativu požadovaného jídla. Na displeji se objeví hlášení Poznamenáno. Pokud chcete objednat víc, než na týden dopředu, je potřeba modré tlačítko s požadovaným dnem stisknout 2x (3x, 4x), objednat možno až na měsíc dopředu. Pokud chcete více objednávek, uvedený postup zopakujte. Objednání jídla z burzy je stejné - modrým tlačítkem volíte dnešní den. Když je něco v burze, systém vám dovolí objednat.

Zrušení objednávky

Pokud máte objednávky, po přihlášení se vám na displeji zobrazí první z nich. V seznamu objednávek se pohybujete červenými tlačítky. Po vybrání objednávky stiskněte zelené tlačítko Volba, až se na displeji objeví nápis Zrušit. Tuto volbu potvrďte červeným tlačítkem E. Na displeji se objeví hlášení Poznamenáno.

Poskytnutí objednávky do burzy

Pokud máte objednávky, po přihlášení se vám na displeji zobrazí první z nich. Do burzy lze poskytnout objednávku, kterou již nelze zrušit. Po vybrání objednávky stiskněte zelené tlačítko Volba, až se na displeji objeví nápis Do burzy?. Tuto volbu potvrďte červeným tlačítkem E. Na displeji se objeví hlášení Poznamenáno.

Na závěr objednávání znovu přiložte kartu k snímači. Pokud je všechno v pořádku, na displeji se objeví nápis Přijato. Pokud požadavky nejsou realizovány, je vysvětleno proč.

Objednací místo

om

Návod k obsluze

Při pohledu na displej snímače vidíte, jaké jídlo a na který den objednává. Snímač objednává jídlo do určené výdejny.

Přiložte kartu k objednávacímu snímači, do vzdálenosti 1–5 cm a po pípnutí ji oddalte. V případě, že se na snímači objeví cokoliv jiného než vaše jméno, navštivte pokladnu pro prodej karet.

Pokud se po zobrazení vašeho jména cca po 3 vteřinách zobrazí hlášení Přijato, byla vaše objednávka provedena. Pokud ne, displej snímače vám oznámí příčinu neúspěšného objednávání.

Informační místo

im

Slouží pro individuální zjištění stavu objednávek na dnešní den, který výdejní snímač objednanou alternativu vydává a aktuální stav účtu.

Návod k obsluze

Přiložte kartu k informačnímu snímači do vzdálenosti 1-5 cm a po pípnutí ji oddalte. V případě, že se na snímači objeví cokoliv jiného než vaše jméno, navštivte pokladnu pro prodej karet.

Na displeji snímače si postupně přečtěte informace. Vaše jméno, příjmení a číslo karty a po cca 2-3 vteřinách buď oznámení "Na dnešní den žádné objednávky" nebo datum, číslo jídla a výdejnu na kterou máte objednáno. Pokud máte objednávek víc, zobrazují se na displeji postupně po cca 2-3 vteřinách a jsou ukončeny hlášením "To bylo vše".

Sled těchto informací může přerušit následující strávník přiložením své karty.

Výdejní místo

vmvm2

Slouží pro výdej objednaného jídla přiložením karty. Zobrazovač v případě platné a ještě neodebrané objednávky vydá zvukový signál a zobrazí alternativu jídla, kterou má obsluha vydat.

Návod k obsluze

Přiložte kartu ke snímači do vzdálenosti 1-5 cm a po pípnutí ji oddalte. V případě, že se na snímači objeví cokoliv jiného než vaše jméno, navštivte pokladnu pro prodej karet.

Pokud byl Váš požadavek v rámci platných pravidel v pořádku, na výdejním zobrazovači se zobrazí číslo objednaného jídla a zazní zvukový signál pro obsluhu. Zároveň dojde k potvrzení akce na zobrazovači snímače zobrazením Vašeho jména, čísla vydávaného jídla a poznámkou "Vydáno".

Pokud požadavek nebyl v pořádku, snímač Vás upozorní na chybu sdělením:

  • nic neobjednáno nebo vše vydáno
  • pokud máte něco objednáno, na snímači se objeví poznámka "Tady nic" a po třech vteřinách následuje oznámení, co máte objednáno a kde to dostanete.