Ubytování studentů

Milé studentky a milí studenti, na tomto místě se dozvíte, jak se ubytovat na kolejích UP. Najdete tu informace, jak postupovat při výběru koleje, vyplnění žádosti, placení, atd.

V předešlých letech se nám dařilo zajišťovat ubytování všem zájemcům z řád studentů UP. Z tohoto důvodu je schvalování ubytování na základě bodů (vzdálenosti) pouze formální záležitostí.

Kolej si můžete vybrat na našich webových stránkách v sekci Koleje nebo Ubytování. Přehled kolejí a jejich charakteristiku najdete také v brožurce Dobré místo pro studium a život. Ubytování nabízíme v různých lokalitách města v blízkosti jednotlivých fakult. Pokoje a ceny ubytování jsou odstupňovány podle vybavení a počtu lůžek.

Abyste se mohli ubytovat na kolejích UP, je třeba být přijat/a ke studiu, případně být řádným studentem/kou olomoucké univerzity. V případě splnění těchto podmínek můžete bez obav podat žádost o přidělení ubytování na následující akademický rok. V případě volných kapacit nabízíme ubytování i studentům jiných středních a vysokých škol, kteří dovršili 18 let. V takovém případě Vám více informací poskytnou referentky příslušné koleje.

Pokud máte zájem o partnerské ubytování, přednostně je pro tento účel vyčleněna kolej Neředín III, ale je nutné opět kontaktovat příslušnou referentku koleje. Společné ubytování studentů pro muže a ženu nelze bohužel rezervovat přes webové rozhraní.

1. krok – žádost o kolej

  • Studenti UP nastupující do prvních ročníků podávají žádost elektronickou formou skrze ubytovací systém ISKaM: https://iskam.upol.cz

  • Studenti vyšších ročníků UP podávají žádost elektronickou formou skrze Portál UP: https://portal.upol.cz

  • Studenti jiných vysokých a středních škol nad 18 let se mohou dotazovat na volné kapacity u referentky příslušné koleje.

2. krok – rozhodnutí o vaší žádosti

Systém přidělování kolejí je založen na schválení či neschválení vaší žádosti, ty se kontrolují průběžně, zpravidla 2x – 3x týdně. Rozhodnutí o přidělení ubytování hledejte opět v ubytovacím systému, skrze který jste podávali žádost. Zde se dozvíte, zda byla vaše žádost „uspokojena“ nebo „zamítnuta“. Zamítnutá žádost znamená, že student nesplnil některé podmínky nutné pro přidělení ubytování.

V případě, že bylo vaší žádosti vyhověno, můžete si v ubytovacím systému rovnou rezervovat konkrétní místo, kde budete chtít bydlet (návod "Jak si rezervovat pokoj pro následující školní rok").

3. krok – zaplacení jistoty a podepsaní smlouvy

Po zveřejnění kladného rozhodnutí a vytvoření rezervace (tj. student/ka si vybere konkrétní kolej, pokoj a datum nástupu) je nutné uhradit do 14 - ti dnů tzv. ubytovací jistotu ve výši třicetinásobku denního kolejného (dle typu zvoleného ubytování) a podepsat Ubytovací smlouvu. Složení jistoty je nezbytnou podmínkou pro provedení pevné blokace místa do zvoleného dne počátku ubytování, přičemž student jejím uhrazením uzavírá rezervační dohodu a souhlasí s tím, že v případě neuzavření smlouvy nejpozději v jím zvolený den počátku ubytování je povinen zaplatit sankci ve výši 1.000,- Kč splatnou do sedmi dnů od zmíněného dne počátku ubytování. Uzavřením Ubytovací smlouvy definitivně potvrdíte Vámi zvolené ubytování. Ubytovací smlouva se uzavírá osobně u referentky příslušné koleje. Pokud ze závažných důvodů nemůžete uzavřít Ubytovací smlouvu po složení jistoty, nahlaste tento fakt i s osobními údaji (jméno, příjmení, kolej, pokoj a datum plánovaného podpisu) na emailovou adresu koleje@upol.cz.

Podrobné informace o způsobech placení (bankovní spojení, variabilní symbol atd.) naleznete pod "Více..."

Jak zaplatit?

Využít můžete inkasní platbu z osobního účtu (preferovaný způsob úhrady), převod z účtu nebo trvalý příkaz - není vhodný, částka za ubytování je každý měsíc jiná z důvodu rozdílného počtu dnů v jednotlivých měsících. Platit můžete také v hotovosti, zejména při nástupu k ubytování. Je možné platit také platební kartou (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron), tam, kde to umožňuje technické vybavení SKM UP. Platby v hotovostní jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem (výjimkou je první platba při nástupu k ubytování).

Bankovní údaje pro jednorázové uhrazení ubytovací jistoty (kauce), nebo kolejného

číslo účtu19-1146360257
kód banky0100
VARIABILNÍ SYMBOLVAŠE RODNÉ ČÍSLO BEZ LOMÍTKA (10 znaků) SE UVÁDÍ V PŘÍPADĚ PŘEVODU, ABYCHOM MOHLI PLATBU SPÁROVAT.

Bankovní údaje pro inkasní platbu kolejného

číslo účtu19-1146360257
kód banky0100
variabilní symbolnení nutné uvádět
výše limitu platbydvojnásobek měsíčního kolejného

 Informace pro platbu ze zahraničí

IBANCZ4401000000191146360257
SWIFTKOMBCZPPXXX
adresa pobočky

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Tř. Svobody 14
772 00 Olomouc, Czech Republic

Důležitá telefonní čísla

Dlouhodobé ubytování studentů UP nad 1 měsíc:
585 63 8025 - koleje J.L.Fischera, Gen. Svobody, Chválkovice
585 63 8026 - koleje 17. listopadu, Šmeralova, B. Václavka
585 63 8883 - koleje Neředín I - IV, E. Rošického

Krátkodobé ubytování studentů a hostů do 1 měsíce (Hotel), dlouhodobé ubytování lektorů a zaměstnanců UP:
585 63 8016, 777 000 202