3. září 2018 – 30. červen 2019
Od 3. září se mohou studenti ubytovávat na kolejích SKM UP
Od 3. září zahajujeme ubytování pro akademický rok 2018/2019.
17. září 2018
Otevíráme nově zrekonstruovanou menzu
Zveme všechny strávníky do nově zrekonstruované menzy. Více informací k rekonstrukci naleznete v sekci o nás.