Změna v opatřeních Ministerstva zdravotnictví České republiky

Friday 11 March 2022, 15:56

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České Republiky dochází s účinností od 14. 3. 2022 ke změně pravidel týkajících se povinnosti užít ochranný prostředek dýchacích cest (dále jen „respirátor“) ve vnitřních prostorech takto:

Ve vnitřních prostorách vysoké školy (včetně kolejí SKM UP) již od 14. 3. 2022 netrvá povinnost užít respirátor. Zaměstnanci, studenti či jiné osoby tak s účinností od 14. 3. 2022 nejsou povinni v prostorách UP užít respirátor. V této souvislosti však je dáno doporučení rektora UP, aby v případech, kdy je ve vnitřních prostorách UP na jednom místě v témže čase přítomno více než 20 osob, byly respirátory použity (typicky studenti při výuce, hromadné akce, zasedání orgánů UP, pracovní porady, školení atp.)

 

Povinnost užít respirátor nadto dále trvá v prostředcích veřejné dopravy.

Další informace naleznete v příslušné části internetových stránek UP.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)