Průzkum: Využíváte univerzitní menzy a jste s nimi spokojeni?

Grafika: Vojtěch Duda
Wednesday 19 October 2022, 8:00 – Text: Michal Zych, Gabriela Sýkorová Dvorníková

Přes 600 000 jídel se za průměrný rok uvaří a vydá v menzách Univerzity Palackého. Aby byli studenti, zaměstnanci i ostatní návštěvníci co nejspokojenější, připravilo vedení univerzity a Správy kolejí a menz (SKM) komplexní dotazník. Ať už menzu navštěvujete pravidelně, občas, přestali jste do menzy chodit anebo jste v ní nikdy nejedli, rádi bychom znali váš názor na nejrůznější oblasti, které se stravováním v menzách souvisejí.

Naším cílem je zjistit, proč do menz chodíte, nebo naopak nechodíte, jak hodnotíte kvalitu stravy a přístup personálu nebo jak jste spokojeni s úrovní prostředí. Nechybí také otázky na nejoblíbenější jídlo, velikost porcí či cenu. V neposlední řadě bychom chtěli zjistit váš názor na trendy a vývoj do budoucna – v otevřených otázkách můžete navrhnout nová jídla, služby či jakoukoliv jinou změnu.

Na základě takto získaných reprezentativních výsledků bude možné na některé podněty reagovat pružně, jiné se kvůli finančním, technologickým nebo personálním možnostem budeme snažit realizovat postupně. S výsledky dotazníku budete samozřejmě po jeho vyhodnocení seznámeni na standardních informačních kanálech UP a SKM.

Dotazník je možné vyplnit do pátku 5. listopadu 2022.

Na co se často ptáte

Některé otázky a podněty zaznívají směrem k menzám od mnoha strávníků dlouhodobě. Abychom dotazník zbytečně neprodlužovali, přinášíme zde rovnou jejich souhrn včetně vysvětlení a rozboru aktuálního stavu.

Uvítali byste možnost dostat jídlo do vlastní krabičky?

Jedná se o dlouho diskutovanou a řadou udržitelně smýšlejících strávníků a samozřejmě i vedením UP intenzivně žádoucí službu. V porovnání s menšími stravovacími zařízeními je u našich menz překážkou především jejich velikost, množství strávníků a intenzita provozu. Krajská hygienická stanice před časem SKM UP tuto praxi nedoporučila. Právní výklad totiž klade odpovědnost za případné rozšíření nákazy při ušpinění naběračky od externí cizí krabičky, která neprochází kontrolovaným mytím a dezinfekcí pod dohledem univerzitní menzy, na řadového zaměstnance SKM, který do ní jídlo vydal, potažmo na SKM a univerzitu jako celek.

Když své jídlo nedojíte, uvítali byste, aby se zbytky „poslaly dál“?

Tento problém bolí nejen strávníky, ale i menzu samotnou. Ani tento problém není kvůli kombinaci logistických, hygienických a právních důvodů jednoduchý, nicméně vedení SKM dlouhodobě hledá možnou cestu např. s Charitou či Potravinovou bankou. V první fázi se snaží dojednat další využití nepoužitých zásob s blížícím se datem minimální trvanlivosti či udání příležitostně zbylých desítek kusů nedotčeného pečiva (především v případě cateringu). V momentě, kdy nastane v této věci jakýkoliv pozitivní posun, budeme vás informovat. Prozatím se nezdráhejte požádat u výdeje o menší porci (např. méně knedlíků, hranolků), vedení menzy bude své zaměstnance instruovat, aby vám vycházeli vstříc. Navzdory výše sdělenému to pomůže alespoň omezit průběžné dováření příloh v průběhu výdeje a jejich následnou zbytečnou likvidaci.

Uvítali bychom možnost výměny příloh.

Volná výměna příloh na místě není při tak vysokém počtu objednávek možná, množství přílohy nejde naplánovat/odhadnout a připravit bez předchozího podkladu z objednávkového systému (uzavírá se zpravidla daný den okolo 6 hodin ráno). Připravovat množství příloh „do rezervy“ není možné nejen z ekonomických důvodů, ale také proto, aby na konci dne nezbývaly. Jednoduše by se tak mohlo stát, že by na strávníky, kteří přijdou na konci výdejní doby, zbyl třeba řízek s knedlíkem. Ani rozšíření objednávkového systému na objednávání zvlášť „masa“ a zvlášť přílohy není při kapacitách menz realizovatelné, už tak místy dlouhé fronty by se při výdeji individuální skladby talířů zdvojnásobily.

Uvítali bychom k hlavnímu chodu dezert.

Pokud by byl dezert pevnou součástí jídla, navýšil by samozřejmě jeho cenu a zároveň by jej museli platit i ti, kdo o něj nemají zájem. Koupit si něco sladkého po obědě ale už dnes umožňují FreshUPy v blízkosti většiny menz, případně externí dlouho zavedené bufety u dvou menz (v těchto místech z důvodu nízké konkurenceschopnosti FreshUPy nevznikly).

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)