Výtěžek tomboly z večírku SKM putoval na dobrou věc

Foto: Vojtěch Duda
Středa 14. prosinec 2022, 16:24 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Přes deset tisíc korun vynesla tombola na vánočním večírku pro zaměstnankyně a zaměstnance Správy kolejí a menz UP (SKM), který se uskutečnil v pátek 9. prosince v Pevnosti poznání. Výtěžek každoročně putuje na charitativní účely, tentokrát podpořil neziskovou organizaci Nejste sami – mobilní hospic.

„Jsem velmi rád, že jsme mohli po třech covidových letech navázat na tradici adventních zaměstnaneckých setkání, jejichž smyslem je především vidět se v předvánočním čase v příjemném prostředí a jinak než na pracovištích. Mohl jsem tak zároveň poděkovat všem kolegyním a kolegům za celoroční spolupráci,“ uvedl ředitel SKM Libor Kolář. Společenské akce, na kterou přišel přítomné pozdravit také rektor UP Martin Procházka a kancléř Martin Tomášek, se zúčastnilo na 170 zaměstnanců SKM. Nedílnou součástí programu byla tradiční vánoční tombola, do které se řada z nich, stejně jako v předchozích letech, zapojila dodáním svých rukodělných výrobků. Další dárky pro radost přidalo několik firem, se kterými SKM spolupracuje, díky čemuž byla tombola opravdu bohatá.

„Zvyk použít prostředky z tomboly na charitativní účely přetrvává již z předchozích let a také my pokračujeme v myšlence pomoci potřebným. Můžeme být hrdí na to, že výše částky, kterou jsme společně v letošním roce vybrali pro neziskovou organizaci Nejste sami – mobilní hospic, z. ú., činí 10 350 Kč,“ doplnil Kolář s tím, že částka již byla zaslána na bankovní účet organizace jako finanční dar. „Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na naší vánoční sbírce podíleli,“ dodal.

Nejste sami – mobilní hospic je nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je poskytovat mobilní hospicovou péči jak dospělým osobám, tak také těm nejmenším a nejzranitelnějším, tedy dětským pacientům a jejich rodinám v okolí Olomouce. Jedná se o úzce specializovanou lékařskou a zdravotnickou paliativní péči, která se především orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stádiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších přátel a rodiny. Zdroj: nejstesami.eu

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)