Vracíte se na kolej po 24. 4. 2021?

Sobota 24. duben 2021, 18:09

Od 26. 4. 2021 platí povinnost pro univerzity testovat studenty, kterým je umožněna osobní přítomnost na výuce. Vstup na koleje je podmíněn tím, že se student prokáže negativním testem.

Pokud se studenti nebudou účastnit testování v prostorách UP a využijí cestu vlastního testování, je potřeba se při vstupu na fakultu / na koleje prokázat negativním testem ne starším 48 hodin. Studenti musí v tomto případě využít oficiálních testovacích míst, samotesty nejsou bohužel možné.

Povinné testování se nevztahuje na ty studenty, kteří doloží potvrzení o kompletním očkování proti covidu-19 či lékařské potvrzení, že od jejich posledního pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 90 dní (a zároveň již absolvovali povinnou izolaci).

 

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ NA KOLEJI BEDŘICHA VÁCLAVKA 25. 4. 2021

TERMÍN: V neděli 25. 4. 2021 od 17:00 do 19:00 hodin bude probíhat testování studentů.

MÍSTO: studovna na VŠ koleji B. Václavka, Šmeralova 8, Olomouc. Vchod z venkovní strany (vedle studentské prádelny). Vstup do budovy bude umožněn zadním venkovním vchodem budovy koleje, po provedení testu vyjdete ven přes vestibul VŠ koleje.  Cílem opatření je zajistit, aby se studenti potkávali co nejméně. Dezinfekce a odvětrávání prostor bude zajištěno. Prosíme o dodržování rozestupů a používání respirátorů.

 

REZERVACE

Pro testování je nutné se registrovat předem na:

https://rezervace.upol.cz/Akce/antigenni-testovani-pro-studenty-v-nedeli-25-4-2021/176

 

Více informací naleznete na:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-testovani-studentu-vysokych-skol-s-platnosti-od-24-4-2021.pdf

https://www.upol.cz/covid-19/testovani/

https://www.upol.cz/nc/covid-19/zprava/clanek/rezim-na-up-aktualizovano-19-4-letni-semestr-vyuka-rezim-knihovny-aj/

Zpět