Městské poplatky pro SLOVENSKÉ a jiné zahraniční studenty

Středa 9. prosinec 2020, 12:32

Od 1. 1. 2021 vstoupí v platnost OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 12/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů

Zpět