Inovovaný Řád menzy UP znamená pro strávníky minimální změny

Pondělí 7. listopad 2022, 16:19 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Názvosloví odpovídající době, změny ve struktuře stravovacího provozu reflektující vývoj v posledních letech a několik drobných upřesnění přináší nový Řád menzy UP. Aktualizované znění dokumentu, k jehož obměně došlo po více než 15 letech, schválil na svém říjnovém zasedání Akademický senát UP.

Ve starém řádu menzy například zcela chyběla před lety zřízená a postupně se rozšiřující síť bister FreshUP. „Aby při případném vzniku či zániku bistra nemusel být znovu přepracováván a schvalován celý řád menzy, byl z normy seznam provozoven vypuštěn a odkazuje na Organizační řád SKM UP, který na prováděné změny reaguje operativně. Dále byl například pojem výdejna nahrazen pojmem stravovací provoz,“ přiblížil změny ředitel Správy kolejí a menz UP Libor Kolář.

Došlo také k optimalizaci maximálního počtu odebraných dotovaných jídel pro studenta za měsíc, který je nově stanoven na trojnásobek počtu dnů celého daného měsíce. „Tři teplá jídla na den včetně víkendů, dotovaná ze státního rozpočtu, plnohodnotně pokrývají reálnou potřebu strávníků,“ upřesnil Kolář.

Pojem ‚bezlepkové jídlo‘ je v novém řádu menzy nahrazen pojmem ‚jídlo se sníženým obsahem lepku‘. „Pro strávníky ale tato změna názvosloví nepřináší žádnou změnu v přípravě jídel dosud v nabídce menzy označovaných jako bezlepková, nemusejí mít obavy. Jedná se pouze o upřesnění terminologie doporučené krajskou hygienickou stanicí, protože jídla označená jako bezlepková lze ve standardních přípravnách vyrábět pouze s vyčleněným nádobím a nářadím a ve speciálních stavebně oddělených provozech, kterými nedisponujeme,“ ujišťuje strávníky ředitel.

Nový řád také stanovuje, že součástí každodenního jídelníčku má být jedno bezmasé a jedno bezlepkové jídlo. Ačkoliv je tento přístup v našich menzách už několik let pravidlem, předchozí dokument toto pravidlo neobsahoval. Upraveno bylo také několik zastaralých a již v praxi nepoužívaných pojmů.

Další změny se týkají způsobu reklamace jídel, vedle papírových knih přání a stížností je nyní možné vyjádřit svůj názor i elektronickou formou v objednávkovém systému WebKredit. Svůj pohled na služby menz UP mohli navíc strávníci vyjádřit v komplexním dotazníku, jehož výsledky se aktuálně zpracovávají.

Nový Řád menzy UP vstoupí v platnost 14. listopadu. Jeho plné znění je již nyní k dispozici na UPShare po přihlášení stejnými údaji jako do Portálu UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)