COVID-19: informace a opatření včetně prohlášení o bydlišti - aktualizováno

Středa 14. říjen 2020, 14:57

Studenti, kteří zůstávají na kolejích z jiných důvodů než studijních nebo pracovních, vyplní a podepíší formulář Prohlášení o bydlišti, který odevzdají příslušné referentce kolejí !

Souhrnné a doplňující informace MŠMT k usnesením vlády vydaným 12. 10. 2020 vztahujících se k oblasti vysokého školství

Sledujte také prosím, veškeré potřebné informace k opatřením a organizačním záležitostem na Univerzitě Palackého na speciální webové stránce https://www.upol.cz/covid-19/.

Zpět