Stanoviska Kolejní rady

Vandalismus na kolejích

Rozmohl se nám tady takový nešvar. Nebo abychom byli přesnější, nešvar se tady rozmáhá delší dobu a my jsme se rozhodli pro jeho ráznější řešení. Díky své anonymitě jsou koleje místem, kde někoho pokušení páchat zlo jednoduše přemůže. A nestává se zřídka, že Kolejní rada dostane takový e-mail. Můžeme však říct, že pokud by taková zpráva byla našim největším problémem, tak si můžeme pískat.

Nejčastěji se stává, že někdo vyhazuje vybavení z oken nehlídaných kuchyněk. Někdo obtěžuje své okolí kouřením na pokojích. Nezřídka se na kolejích užívají omamné a psychotropní látky. Úmyslně se likviduje drahé vybavení. Někdo z legrace, nebo spíše z náhlého pomatení smyslů, vezme nůž a rozřízne kožené sedačky. Jiný dobrák uprostřed noci ucpe dřez a pustí vodu tak, že nakonec prosákne až do sklepení. Opilí jedinci se chovají agresivně vůči našim recepčním, které se pouze snaží přesvědčit chodbovici, že zpívat karaoke ve středu ve tři ráno na koleji uprostřed semestru nemusí být úplně ku prospěchu všech. Víme, že některé nejsou tak úplně černobílé, nicméně dokážeme poznat chování, které nepatří na koleje a vysokou školu.

Kolejní rada je orgán složený z ubytovaných, který má hájit oprávněné zájmy jak ubytovaných, tak Univerzity. Snažíme se udržet balanci mezi pořádkem a "vždyť jsou to přece koleje, nebuďte tak upjatí". Nicméně jsme doposud nevyužívali všech prostředků, kterých jsme využívat mohli.

Na základě těchto všech událostí přijala Kolejní rada usnesení, které demonstrativně odsuzuje toto jednání. Až na jedince vyžívající se v těchto aktivitách můžeme říct s klidem všichni říct, že takové jednání odsuzujeme. Proto jsme přijali druhé usnesení, které prohloubilo spolupráci KR a SKM. Na základě tohoto usnesení mohou členové Kolejní rady označit jedince, kteří jsou notoričtí potížisté. O těchto jednotlivcích se sepíše zpráva, která je předána vedení koleje a řediteli SKM. Na základě této zprávy padne rozhodnutí, zda jednotlivec bude mít nadále přístup k podání žádosti o prodloužení smlouvy. V akademickém roce 2018/2019 toho bylo využitu u bezmála 10 jedinců. Pokud Vás zajímá právní rámec, tak smlouva o ubytování spadá pod relativní majetková práva, která jsou stižena zejména zásadou autonomie vůle a rovnosti stran. Tedy nikdo nemůže nikoho nutit, aby s ním byl jednostranně uzavřena smlouva. Nikdo ze slušných obyvatelů koleje a nikdo z SKM nemá zájem na tom, aby se na kolejích nacházeli lidé, kteří jen páchají škodu, kterou následně musíme platit z našeho kolejného. Právě tito lidé jsou příčina toho, proč nám tak dlouhou dobu trvalo přesvědčit SKM o instalaci více horkovzdušných trub na koleje a následně zlepšování uživatelského komfortu nás všech. Koleje Univerzity Palackého jsou vybaveny velmi dobře, nevládne na nich "buzerace" a vládne na nich vstřícný přístup vůči ubytovaným. Chceme, aby to tak nadále zůstalo. 

Jako jedno z řešení vandalismu, resp. pokrytí škod, které z vandalismů vznikají se jeví uhrazení škod všemi obyvateli konkrétní oblasti, ve které se tento nešvar koná. Např. pokud se škoda stane v určitém patře či bloku, tak budou náklady naúčtovány všem z onoho patra, či bloku. Jednoduše řešeno "kolektivní vina". Toto řešení bylo ze strany SKM několikrát na stole. Kolejní rada však vždy řešení kolektivní vinou odmítala a odmítat bude. Toto řešení nemá oporu v zákoně, ani na sebe jednotlivý ubytovaní z ubytovací nevzali žádný ručitelský závazek. Pokud SKM bude požadovat takové plnění, jedná protizákoně. Pokud studentům strhne peníze z jejich kaucí, jedná se o zpronevěru.

Pokud máte ve svém okolí nepřizpůsobivé jedince, podívejte se na naše řešení.

Navýšení kolejného v ak. roce 2017/2018

Dne 28. 2. schválil Akademický senát UP návrh SKM na zvýšení ceny kolejného. Za Kolejní radu hájil nezvedání cen kolejného její předseda Matěj Cetkovský.

Argumenty, které na jednání padly si můžete přečíst v zápisu z tohoto jednání, který bude volně dostupný na oficiálních stránkách Senátu. Kolejní rada je přesvědčena, že naše argumenty byly silnější, avšak senátoři se rozhodli návrh SKM podpořit. S tímto se nedá nic dělat a Kolejní rada, ač s tímto nesouhlasí, tak rozhodnutí plně respektuje. Diskuze byla věcná a plodná. Ať už se přikloníte k jakémukoliv názorovému proudu, nebo si uděláte svůj vlastní, zakládejte jej na faktických poznámkách. Jsme přesvědčeni, že jsme udělali maximum. Senátu byly zároveň předloženy materiály, které Vám dáváme k nahlédnutí.Tyto materiály doporučujeme číst společně se zápisem z jednání AS UP. K němu přikládáme editovaný přepis řeči Senátu předsedy Matěje Cetkovského.

Jsme přesvědčeni, že navíc vybrané peníze budou sloužit svému hlavnímu účelu a dále na alespoň částečné krytí budoucích investic na kolejích UP.

Posilovny na kolejích

Kdo každý může využívat posilovny na kolejích UP? Kde všude je můžete najít? Kolik vás bude stát jejich využívání? A může je člověk, který nebydlí na kolejích UP, využívat taky? Jaké jiné sportovní vyžití vám Správa kolejí a menz UP na kolejích nabízí?

Posilovny kolejí UP, které provozuje SKM UP, jsou 3:

  1. posilovna Neředín,
  2. posilovna Envelopa,
  3. posilovna Chválkovice.

Cena za používání posilovny:

  1. posilovna Neředín: 500 Kč/semestr (od začátku jednoho semestru do začátku dalšího semestru - v případě LS také červenec a srpen),
  2. posilovna Envelopa, Chválkovice: 150 Kč/semestr.

Posilovny na kolejích UP jsou k dispozici pouze klientům ubytovaným na kolejích UP. Pokud bydlíte na jakékoli koleji UP, je možné využívat jakoukoli posilovnu kolejí. V případě, že uhradíte poplatek v Neředíně (500 Kč na semestr), je možné využívat všechny posilovny kolejí (Gen. Svobody, Chválkovice, Neředín), pokud uhradíte poplatek na Envelopě (Gen. Svobody) nebo ve Chválkovicích, lze užívat posilovny na Envelopě nebo ve Chválkovicích, zde je poplatek 150 Kč.

V případě, že na kolejích UP nebydlíte, není možné ze strany SKM UP prodat Vám tuto službu, jelikož Metodický pokyn kvestora UP k výběru poplatků spojených s ubytováním predikuje, že služby, které SKM UP na kolejích nabízí za zvýhodněné ceny (v rámci tohoto předpisu), nabízí klientům SKM UP jako benefit.

Kromě posiloven lze využívat (jakožto ubytovaný klient SKM UP) také antukové hřiště (kolej generála Svobody - více informací na recepci koleje), také pétanqueové hřiště (více informací na recepci koleje generála Svobody).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)