Možnosti, jak objednat jídlo

Před samotnou objednávkou a výdejem je nutné se ujistit, že máte kartu, která je potřebná pro výdej jídla.

Zaměstnanci a studenti si musí vyzvednout identifikační kartu na CVT. Ostatní strávníci si mohou vyřídit kartu v menze, nebo mohou platit za hotové přímo na pokladně před vlastním výdejem.

Studenti a zaměstnanci si mohou objednávat jídlo prostřednictvím portálu UP, kde se stačí přihlásit přes odkaz „Menza“, pro přístup do Mobilních aplikací (Android a iOS) je nutné si nechat vygenerovat přihlašovací údaje.
V případě prezentačního místa stačí přiložit kartu. Podrobné instrukce naleznete níže.

Ostatní strávníci si mohou za zálohu 200,- Kč zřídit vlastní kartu. Poté si mohou nechat vygenerovat přihlašovací údaje pro online objednávky na pokladně menzy 17. listopadu v době: PO - ČT 11:00–14:00, PÁ 11:30–13:30.

Portálu UP

Na portal.upol.cz se stačí přihlásit a v menu vybrat menzu. Poté stačí zvolit menzu, datum a vybrané jídlo.

Zařízení s iOS nebo Android

Nejprve je nutné nainstalovat aplikaci pro mobilní objednávání v systému Kredit a poté zadat vaše přihlašovací jméno (rodné číslo u studentů z zaměstnanců, rodný kód u zahraničních studentů, nebo přihlašovací jméno u cizích strávníků) a heslo, které Vám na požádání vygenerujeme v pokladně menzy 17. listopadu (okno pro vkládání záloh), Holice a Neředín, nebo zašlete požadavek na menza@upol.cz společně s vaším rodným číslem, či uživatelským jménem.

Stahujte MobilKredit2 pro AndroidMobiKredit pro iOS

Webová stránka "WebKredit"

Jídlo je možné objednat přes internet na adrese menza.upol.cz/webkredit. Uživatelské jméno je vaše rodné číslo, rodný kód u zahraničních studentů, nebo přihlašovací jméno u cizích strávníků a heslo Vám na požádání vygenerujeme v pokladně menzy 17. listopadu (okno pro vkládání záloh), Holice a Neředína, nebo zašlete požadavek na menza@upol.cz společně s vaším rodným číslem, či uživatelským jménem.

Prezentační místo

pm

Prezentační místo slouží pro objednávání jídel. Umožňuje výběr data, výdejny a jídla, vlastní objednání jídla, zrušení objednávky, nabídnutí jídla do burzy stravenek, objednání jídla z burzy, prohlížení pohybů na svém účtu, prohlížení obsahu burzy atd.

Návod k obsluze

Přiložte kartu k prezentačnímu snímači, do vzdálenosti 1-5 cm a po pípnutí ji oddalte. Na obrazovce se zobrazí Vaše jméno, zůstatek Vašeho účtu, zůstatek bonů a jídelníček na dnešní den. Pokud není s vaší kartou něco v pořádku, na obrazovce uvidíte příčinu.

V pravé části obrazovky vidíte seznam svých objednávek. Prázdné okno, pokud nemáte žádné objednávky.

Dotekem na tlačítka Datum, Výdejna, Jídlo, Účet zobrazíte příslušné okno a dalším dotekem zvolíte požadovaný údaj - datum, vybranou výdejnu, vybrané jídlo. Objednání provedete dotekem na tlačítko Objednej. V pravé části obrazovky se zobrazuje seznam vámi požadovaných objednávek.

Změny v již provedených objednávkách provedete dotekem prstu na objednávku a následným dotekem na zvolenou změnu U vybrané objednávky vám počítač nabídne možnosti změn, např. její zrušení.

Na závěr objednávání znovu přiložte kartu k prezentačnímu snímači. Pokud je všechno v pořádku, na obrazovce se objeví nápis ‘Přijato’. Pokud požadavky nejsou realizovány, je vysvětlena proč.

Týdenní objednací snímač

tos

Univerzální místo pro styk strávníka se systémem Kredit. Přiložte svoji kartu k objednacímu snímači, do vzdálenosti 1–5 cm a po pípnutí ji oddalte. V případě, že se na snímači objeví cokoliv jiného než vaše jméno, navštivte pokladnu systému Kredit. Zobrazí se vaše jméno a hlášení Žádné objednávky, nebo první z vašich objednávek.

Pořízení objednávky

Modrými tlačítky zvolíte den, na který chcete objednat, žlutými druh jídla a bílými čísly alternativu požadovaného jídla. Na displeji se objeví hlášení Poznamenáno. Pokud chcete objednat víc, než na týden dopředu, je potřeba modré tlačítko s požadovaným dnem stisknout 2x (3x, 4x), objednat možno až na měsíc dopředu. Pokud chcete více objednávek, uvedený postup zopakujte. Objednání jídla z burzy je stejné - modrým tlačítkem volíte dnešní den. Když je něco v burze, systém vám dovolí objednat.

Zrušení objednávky

Pokud máte objednávky, po přihlášení se vám na displeji zobrazí první z nich. V seznamu objednávek se pohybujete červenými tlačítky. Po vybrání objednávky stiskněte zelené tlačítko Volba, až se na displeji objeví nápis Zrušit. Tuto volbu potvrďte červeným tlačítkem E. Na displeji se objeví hlášení Poznamenáno.

Poskytnutí objednávky do burzy

Pokud máte objednávky, po přihlášení se vám na displeji zobrazí první z nich. Do burzy lze poskytnout objednávku, kterou již nelze zrušit. Po vybrání objednávky stiskněte zelené tlačítko Volba, až se na displeji objeví nápis Do burzy?. Tuto volbu potvrďte červeným tlačítkem E. Na displeji se objeví hlášení Poznamenáno.

Na závěr objednávání znovu přiložte kartu k snímači. Pokud je všechno v pořádku, na displeji se objeví nápis Přijato. Pokud požadavky nejsou realizovány, je vysvětleno proč.

Objednací místo

om

Návod k obsluze

Při pohledu na displej snímače vidíte, jaké jídlo a na který den objednává. Snímač objednává jídlo do určené výdejny.

Přiložte kartu k objednávacímu snímači, do vzdálenosti 1–5 cm a po pípnutí ji oddalte. V případě, že se na snímači objeví cokoliv jiného než vaše jméno, navštivte pokladnu pro prodej karet.

Pokud se po zobrazení vašeho jména cca po 3 vteřinách zobrazí hlášení Přijato, byla vaše objednávka provedena. Pokud ne, displej snímače vám oznámí příčinu neúspěšného objednávání.

Informační místo

im

Slouží pro individuální zjištění stavu objednávek na dnešní den, který výdejní snímač objednanou alternativu vydává a aktuální stav účtu.

Návod k obsluze

Přiložte kartu k informačnímu snímači do vzdálenosti 1-5 cm a po pípnutí ji oddalte. V případě, že se na snímači objeví cokoliv jiného než vaše jméno, navštivte pokladnu pro prodej karet.

Na displeji snímače si postupně přečtěte informace. Vaše jméno, příjmení a číslo karty a po cca 2-3 vteřinách buď oznámení "Na dnešní den žádné objednávky" nebo datum, číslo jídla a výdejnu na kterou máte objednáno. Pokud máte objednávek víc, zobrazují se na displeji postupně po cca 2-3 vteřinách a jsou ukončeny hlášením "To bylo vše".

Sled těchto informací může přerušit následující strávník přiložením své karty.

Výdejní místo

vmvm2

Slouží pro výdej objednaného jídla přiložením karty. Zobrazovač v případě platné a ještě neodebrané objednávky vydá zvukový signál a zobrazí alternativu jídla, kterou má obsluha vydat.

Návod k obsluze

Přiložte kartu ke snímači do vzdálenosti 1-5 cm a po pípnutí ji oddalte. V případě, že se na snímači objeví cokoliv jiného než vaše jméno, navštivte pokladnu pro prodej karet.

Pokud byl Váš požadavek v rámci platných pravidel v pořádku, na výdejním zobrazovači se zobrazí číslo objednaného jídla a zazní zvukový signál pro obsluhu. Zároveň dojde k potvrzení akce na zobrazovači snímače zobrazením Vašeho jména, čísla vydávaného jídla a poznámkou "Vydáno".

Pokud požadavek nebyl v pořádku, snímač Vás upozorní na chybu sdělením:

  • nic neobjednáno nebo vše vydáno
  • pokud máte něco objednáno, na snímači se objeví poznámka "Tady nic" a po třech vteřinách následuje oznámení, co máte objednáno a kde to dostanete.