Průzkum spokojenosti 2019/2020

Vážení klienti ubytovaní na kolejích Univerzity Palackého v Olomouci,

Průzkum spokojenosti je za námi a my se již teď plně soustředíme na analýzu dat z něj získaných. S výstupy a se srovnáním z loňského roku Vás všechny seznámíme na březnovém jednání Kolejní rady. Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši hojnou účast.

 

Dotazník je ZCELA ANONYMNÍ a žádné osobní údaje nikdy nikomu neposkytneme a za Vaši kritiku Vás nikdo nebude postihovat. To garantujeme. Průzkum spokojenosti má každoročně velký dopad na fungování SKM a mnohdy má dosah do nejvyšších pater naší Univerzity. Právě anonymita a velký rozsah odpovědí v minulých letech  pomohl ještě více rozproudit debatu nad soužitím zahraničních studentů a studentů domácích na našich kolejích, kvalitou úklidu a personálu na recepcích. Právě necenzurované odpovědi pomohly uvést do pohybu některá bezpečnostní protiopatření na našich kolejích, kdy jedním z nich je například 24/7 přítomnost bezpečnostní služby na kampusu Neředín, relokace některých zaměstnanců, personální změny a jiné.
Opakujeme, že veškeré osobní údaje jsou anonymní a budou sloužit pouze pro slosování cen. Nebude nikdy možné spojit jednotlivé odpovědi s konkrétní osobou. Výherci však budou uvedeni v březnovém zápisu Kolejní rady a v analýze průzkumu spokojenosti.
Ještě jednou Vám mnohokrát děkujeme.

Odpovědi budou analyzovány Kolejní radou UP, a ANONYMNÍ závěry budou doručeny rektorovi Univerzity, řediteli SKM UP a Akademickému senátu UP. Kompletní analýza poté bude k dispozici k nahlédnutí spolu s ostatními průzkumy z předchozích let.

Vaše Kolejní rada.

Ceny

Motivace dobrým pocitem nám i SKM připadá jako malá, proto bychom rádi odměnili šest šťastlivců věcnými cenami jako poděkování za účast na průzkumu spokojenosti. Mezi tradiční ceny patří:

1. Jeden měsíční nájem (kolejné) zdarma (1 výherce)
2. Jednorázová sleva 500 korun na kolejném (2 výherci)
3. Velký hrnek UP z U-pointu (3 výherci)

Samotné slosování proběhne na březnovém jednání Kolejní rady.

 

Cena

Výherce/i Ubytován/a na koleji
Měsíční kolejné zdarma    
Jednorázová sleva 500 korun na kolejném    
     
Velké hrnky z UPointy    
     
     

Výhercům gratulujeme.

Výherci cen budou v nejbližších dnech kontaktováni zaměstnanci SKM. Jedinou podmínkou výhry je její vyzvednutí v kanceláři ředitele SKM Ing. Jiřího Suchánka, a sice v místnosti B 1.44 v přízemí na koleji Gen. Svobody, blok B.

Děkujeme za Váš čas a ochotu se do průzkumu zapojit.